steady-bg-logo (4).jpg

STEADY

steady-bg-logo (4).jpg
steady-bg-logo (4).jpg

Steady består av lydfiler på ulike språk med informasjon og øvelser.  Vi anbefaler at du lytter til informasjonen sammen med en voksen i boligen, mottaket eller omsorgssenteret der du bor. Det er ikke sikkert at all informasjon er like nyttig for alle. Vi er alle forskjellige og har ulike behov. Bruk Steady på den måten som passer best for deg.

steady-bg-sleep.jpg

Denne delen av Steady inneholder noen praktiske tips og råd mot søvnvansker, slik som å etablere et stabilt søvnmønster og faste leggerutiner, orientere seg tilbake til nåtid etter mareritt og noen tankeøvelser som kan roe en urolig kropp.

SØVN

steady-bg-trauma (1).jpg

Denne delen av Steady inneholder informasjon om normale reaksjoner på krig og flukt. Denne informasjonen kan kanskje være vanskelig å forstå. Vær tålmodig med deg selv, og bruk gjerne litt tid på å lytte tilde ulike lydfilene. Kanskje det kan være lurt å lytte til samme lydfil flere ganger? Historiene om Amir på 17 år og Yousef på 14 år brukes som eksempler.

TRAUMER

steady-bg-logo (4).jpg

STØ inneholder lydfiler med tips og råd mot søvnvansker og mareritt, enkel informasjon om normale reaksjoner på sterke og farefulle hendelser og noen enkle avspenningsøvelser.

 

Vi i Sosialarbeidere uten Grenser (SG) har erfaring fra arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og har sett behov for et slikt miljøterapeutisk verktøy. Formålet med STØ er at ungdommene skal oppleve å bli noe mer stødig i hverdagen. Lydfilene med informasjon varer mellom 1-2 minutter, mens øvelsene har ulik varighet fra 2 – 15 min.

steady-bg-exercises (1).jpg

Denne delen inneholder forskjellige øvelser. Legg merke til hvilke øvelser som passer for deg. Du kan også endre på øvelsene etter dine egne behov. Hvis du merker at noen av øvelsene er ubehagelige å gjøre, trenger du ikke fullføre – da er det bare å stoppe.

ØVELSER

 
 
 
steady-bg-logo (4).jpg

TAKK TIL..

Mariam Sadat, Ida Louise Wæraas, Aimée Aoun, Diaa Ghazwan Husari, Øivind Lunde, Mekkati Ambesagir Habte, Michael Mebrahtu, Svein Erik Lunde, Ali Waness, Ramezan Qurbani, Astrid Brennhagen, Anbjørg Ohnstad, Kristine Løvnes, Rahel Kebede, Asadullah Rahim, Yngve Berland, Vegard Berland, Inger Kenubish, Alexandra Tsiolas, Halldis Grøtvedt og Torstein Lindaas.

 

Sponset av Erling og Gøtha Louise Havrevolds legat

steady-bg-logo (4).jpg

INNHOLDET BYGGER PÅ DENNE LITTERATUR

 

 

Bath, Howard. (2008). The Three Pillars of Trauma-Informed Care. Reclaiming Children and Youth, 17(3), 17-21.

 

Berge, Torkil, Dehli, Lars og Elin Fjerstad. (2014). Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Oslo: Aschehoug.

 

Boon, Suzette, Steele, Kathy & Onno Van Der Hart. (2016). Traumerelatert dissosiasjon. Ferdighetstrening for pasienter og terapeuter. Oversatt av Ingvild Berrefjord og Harald Bækkelund. Vikersund: Modum Bad

 

Eide-Midtsand, Nils. (2010). problematferd som uttrykk for feilinnstillinger i hjernens stressresponssystem. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, 1098-1102.

 

 

Hagen, May Bente. (2016). Traumebevisst miljøterapi. I M. B. Hagen, A. B. d. Silva & M. I. Thelle (Red.), Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid (s. 27-44). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Holbæk, Ingunn. (2015). Tilbake til nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner. Traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo.

 

Jørgensen, Tone Weire, og Steinkopf, Heine. Traumebevisst omsorg, teori og praksis, RVTS Sør.

 

 

Melgård, Torhild & Ramm, Cathrine (år?). Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter. RVTS Øst

 

 

RVTS. Til foreldre om barn, krig og flukt.

 

RVTS. Til deg som har opplevd krig.

 

Støren, Torunn, Odland, Sveinung & Helen Johnsen Christie. (2013). Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser. Utarbeidet av Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør.

 

 

Varvin, S. (2015). Flukt og eksil (2. Utg. ). Oslo: Universitetsforlaget.

POSTADRESSE:

Sosialarbeidere uten Grenser,

Fredensborgveien 24A, 0177 Oslo

ORGANISASJONSNUMMER:
913 706 439

KONTONUMMER:
1503.51.02326

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle