top of page

PSYKOSOSIAL

INNSATS

GLOBALT

SG samarbeider med internasjonale og lokale partnere om utviklingsprosjekter og innsats i humanitære kriser. Er du utdannet sosialarbeider og ønsker å jobbe for oss kan du legges til i beredskapsgruppen slik at du kan få tilbud om oppdrag når våre partnere kontakter oss. Vi utlyser oppdrag via global.no

Vi søker deg som har et engasjement for globalt sosialt arbeid, som er kultursensitiv og tåler å jobbe i krevende situasjoner.

 

Alle som reiser ut gjennom oss må gjennom en kvalifiseringsrunde, sette seg inn i prinsipprogrammet vårt og identifisere seg med våre verdier. Avhengig av oppdrag er det også nødvendig med forskjellig type forberedelseskurs. Våre fagpersoner har høy kompetanse og erfaring fra internasjonalt sosialt arbeid og bistår i forberedende fase.

"Globalt sosialt arbeid dreier seg om direkte kommunikasjon, relasjoner og lokale forhold. Globalt sosialt arbeid kan utøves av mange aktører, men må utøves i direkte kontakt med målgruppe, gjennom felles aktiviteter for gjensidig læring" (Zabarauskaite-Salame, 2016)

VÅRE PARTNERE INKLUDERER: 

bottom of page