PÅGÅENDE PROSJEKTER

Har du en ide til et psykososialt prosjekt eller arrengement du ønsker å gjøre til virkelighet? Hvis prosjektet har global karakter eller kan øke global forståelse i Norge, kan det hende prosjektet kan virkeliggjøres via SG. Kontakt oss gjerne for en prat om din ide. 

Nedenfor ser du tidligere og pågående prosjekter i SG.

APP FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

I arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger har vi sett behov for en app som inneholder lydfiler med tips og råd mot søvnproblemer, enkel informasjon om normale traumereaksjoner og enkle regulerings- og avspenningsøvelser. Det er en app vi håper kan fungere som et miljøterapeutisk verktøy i arbeid med enslig mindreårig ungdom.

Prosjektet ferdigstilles vinteren 2017/2018 og appen gjøres tilgjengelig for gratis nedlastning. 

FOTOKURS FOR UNGDOM

Høsten 2017 opprettet SG et fotokurs for ungdommer med behov for kreative aktiviteter som redskap for mestring av utfordringer. En gang i uken møtes ungdommene for å lære om de tekniske og billedmessige mulighetene ved bruk av kamera. Etter hver leksjon får ungdommene låne med seg et kamera og får en oppgave som skal løses til neste gang. 

Kurset drives av et SG medlem med faglig kompetanse innen både sosialfag, kunst og fotografi.

POSTADRESSE:

Sosialarbeidere uten Grenser,

Fredensborgveien 24A, 0177 Oslo

ORGANISASJONSNUMMER:
913 706 439

KONTONUMMER:
1503.51.02326

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle