top of page

 PROSJEKTER

Har du en ide til et psykososialt prosjekt eller arrangement du ønsker å gjøre til virkelighet? Hvis prosjektet har global karakter eller kan øke global forståelse i Norge, kan det hende prosjektet kan virkeliggjøres via SG. Kontakt oss gjerne for en prat om din ide. 

Nedenfor ser du tidligere og pågående prosjekter i SG.

NETTPORTAL FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

I arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger har vi sett behov for en nettportal som inneholder lydfiler med tips og råd mot søvnproblemer, enkel informasjon om normale traumereaksjoner og enkle regulerings- og avspenningsøvelser. Det er en nettportal vi håper kan fungere som et miljøterapeutisk verktøy i arbeid med enslig mindreårig ungdom.

Steady ble lansert våren 2021 og er tilgjengelig på vår nettside. 

FOTOKURS FOR UNGDOM

Høsten 2017 gjennomførte SG et fotokurs for ungdommer med behov for kreative aktiviteter som redskap for mestring av utfordringer. En gang i uken møttes ungdommene for å lære om de tekniske og billedmessige mulighetene ved bruk av kamera. Etter hver leksjon fikk ungdommene låne med seg et kamera sammen med en oppgave som skulle løses til neste gang. 

Kurset ble drevet av et SG medlem med faglig kompetanse innen både sosialfag, kunst og fotografi.

bottom of page