VIL DU REISE PÅ PRAKSIS VIA OSS?

SG tilbyr sosialarbeidere under utdanning mulighet for internasjonal praksis. Vi ønsker å bidra til erfaringsbasert læring om internasjonalt sosialt arbeid og økt kulturell kompetanse for kommende yrkesutøvere i Norge.

Vi har samarbeidspartnere i en rekke land og har hittil hatt studenter i Bangladesh, Nepal, Pakistan, Zambia og Hellas. Vi etterstreber å tilrettelegge praksisen etter hver enkelt students og studiesteds ønsker.

Er du interessert i å søke på en praksisplass via oss? Ta kontakt for ytterligere informasjon om muligheter og kostnader rundt praksis.

POSTADRESSE:

Sosialarbeidere uten Grenser,

Fredensborgveien 24A, 0177 Oslo

ORGANISASJONSNUMMER:
913 706 439

KONTONUMMER:
1503.51.02326

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle