VIL DU REISE PÅ PRAKSIS VIA OSS?

SG tilbyr sosialarbeidere under utdanning mulighet for internasjonal praksis. Vi ønsker å bidra til erfaringsbasert læring om internasjonalt sosialt arbeid og økt kulturell kompetanse for kommende yrkesutøvere i Norge.

Vi har samarbeidspartnere i en rekke land og har hittil hatt studenter i Bangladesh, Nepal, Pakistan, Zambia og Hellas. Vi etterstreber å tilrettelegge praksisen etter hver enkelt students og studiesteds ønsker.

Er du interessert i å søke på en praksisplass via oss? Ta kontakt for ytterligere informasjon om muligheter og kostnader rundt praksis.