top of page

VIL DU REISE PÅ PRAKSIS VIA OSS?

SG tilbyr sosialarbeidere og barnevernspedagoger under utdanning mulighet for internasjonal praksis. Vi ønsker å bidra til erfaringsbasert læring om internasjonalt sosialt arbeid og økt kulturell kompetanse for kommende yrkesutøvere i Norge.

Per dags dato har vi et samarbeid med flere høyskoler i Norge, og sender studenter på utveksling til organisasjonen The HOME Project i Athen, Hellas. The HOME Project tilbyr omsorg og husvære for en del av alle de enslige mindreårige asylsøkerne som befinner seg i Hellas. Organisasjonen har en holistisk tilnærming og tar sikte på å dekke alle behovene de mindreårige har.

Er du interessert i å søke på en praksisplass via oss? Ta kontakt for ytterligere informasjon om muligheter og kostnader rundt praksis.

bottom of page