top of page

ORGANISASJONENS

ØVERSTE ORGAN

SG avholder årlig årsmøte på våren der alle medlemmer har stemmerett. På årsmøte bestemmes organisasjonens mål fremover og viktige styringsdokumenter som vedtekter og handlingsplan behandles. Alle medlemmer blir invitert til årsmøte via mail.

ORGANISASJONENS

STYRINGSDOKUMENTER

Vedtekter

organisasjonsdokumenter.png

Personvernerklæring

Prinsipprogram 

bottom of page