top of page

VI HØRER GJERNE FRA DEG!

 

SG låner møtelokaler og har postadresse hos Batteriet. 

Adressen er Fredenborgsveien 24A, 0177 Oslo. 

Johanne.jpg

Generelle henvendelser, oppdrag, samarbeid og presse

Johanne Hegge Bjørnebye

post@sosialarbeidere.no

Portrett 2.jpg

Studentpraksis

Yngve Berland

yngve@sosialarbeidere.no

VÅR BANK-INFORMASJON

Fakturaadresse: post@sosialarbeidere.no 

Kontonummer: 1503.51.02326
Bank: DNB Bank ASA

IBAN: NO6215035102326
SWIFT-code: DNBANOKKXXX

bottom of page