VI HØRER GJERNE FRA DEG!

 

SG låner møtelokaler og har postadresse hos Batteriet. 

Adressen er Fredenborgsveien 24A, 0177 Oslo. 

Generelle henvendelser, praksis, oppdrag og presse

Lisa Renée Gartner

post@sosialarbeidere.no

Andre prosjekter og frivillige

Yngve Berland

yngve@sosialarbeidere.no

VÅR BANK-INFORMASJON

Fakturaadresse: post@sosialarbeidere.no 

Kontonummer: 1503.51.02326
Bank: DNB Bank ASA

IBAN: NO6215035102326
SWIFT-code: DNBANOKKXXX

POSTADRESSE:

Sosialarbeidere uten Grenser,

Fredensborgveien 24A, 0177 Oslo

ORGANISASJONSNUMMER:
913 706 439

KONTONUMMER:
1503.51.02326

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle