top of page

VI HØRER GJERNE FRA DEG!

 

SG låner møtelokaler og har postadresse hos Batteriet. 

Adressen er Fredenborgsveien 24A, 0177 Oslo. 

Portrett 2.jpg

Generelle henvendelser, praksis, oppdrag og presse

Yngve Berland

yngve@sosialarbeidere.no

Silvia.jpg

Andre prosjekter og frivillige

Silvia Halvorsen

silvia@sosialarbeidere.no

VÅR BANK-INFORMASJON

Fakturaadresse: post@sosialarbeidere.no 

Kontonummer: 1503.51.02326
Bank: DNB Bank ASA

IBAN: NO6215035102326
SWIFT-code: DNBANOKKXXX

bottom of page