VI HØRER GJERNE FRA DEG!

 

SG låner møtelokaler og har postadresse hos Batteriet. 

Adressen er Fredenborgsveien 24A, 0177 Oslo. 

Portrett 2.jpg

Generelle henvendelser, praksis, oppdrag og presse

Yngve Berland

yngve@sosialarbeidere.no

Silvia.jpg

Andre prosjekter og frivillige

Silvia Halvorsen

silvia@sosialarbeidere.no

VÅR BANK-INFORMASJON

Fakturaadresse: post@sosialarbeidere.no 

Kontonummer: 1503.51.02326
Bank: DNB Bank ASA

IBAN: NO6215035102326
SWIFT-code: DNBANOKKXXX