top of page

MØT STYRET 2023/2024

Inger 2.jpeg

Styremedlem

Inger Kenubish Lineikro
 
 

Utdanningsbakgrunn og jobb:
Sosionom. Jobber som oppsøkende sosialarbeider i Uteseksjonen i Oslo.


Hvorfor SG:

Forsøke å skape møteplasser for å motvirke utenforskap og ensomhet. I SG får vi jobbe fritt med prosjekter fra idefase, til avsluttende fase og det er spennende.

Joakim.png

Styremedlem

Joakim Finne


 

Utdanningsbakgrunn og jobb:

Seniorforsker ved Arbeidsforskningsisntituttet, OsloMet. Han har en doktorgrad i samfunnsvitenskap. 

Hvorfor SG: 

Inspirert av hva SG har fått til de siste årene og jeg ønsker å være med på utviklingen!

Alexandra.jpg

Styremedlem
Alexandra Tsiolas

Utdanningsbakgrunn og jobb:

Utviklingsstudier og teater. Jobber i Kirkens Nødhjelp.


Hvorfor SG:

Jeg tror på at organisasjonen trengs. Vi kan være en viktig stemme i norsk politisk debatt, spre kunnskap om internasjonalt sosialt arbeid og bidra med prosjekter som utgjør en forskjell for minoriteter i Norge.

0825e87d-b3e0-4cf0-a328-26c2f6dc8dc8_edi

Styreleder
Shilpi Bhatnagar

Utdanningsbakgrunn og jobb:
Sosionom med mastergrad i Samfunnssikkerhet og kriseledelse. Jobber i NAV.


Hvorfor SG:

Sosialarbeideren i meg ønsker å bidra i en frivillig organisasjon som har fokus på sosialt arbeid og prøver å gjøre en forskjell. Og jeg digger navnet på organisasjonen!

Johanne.jpg

Nestleder
Johanne Bjørnebye

Utdanningbakgrunn og jobb: 
Innen blant annet drama og teater, kommunikasjon og kulturstudier. Jobber til vanlig som menighetspedagog.

 

Hvorfor SG:
Blant annet fordi jeg ønsker å bidra til at stemmene til marginaliserte grupper blir hørt og lyttet til. Og til at det som kommer frem faktisk blir tatt tak i og gjort noe med. 

Portrett 2.jpg

Styremedlem
Yngve Berland

 Utdanningsbakgrunn og jobb:
Sosionom. Jobber i Utekontakten i Bergen, avd. oppfølging. 

 

 

 

Hvorfor SG:
Brenner for at barn og unge med minoritetsbakgrunn skal finne sin plass i samfunnet og ikke kjenne på utenforskap.

bottom of page