top of page

MØT STYRET 2021/2022

Inger 2.jpeg

Styremedlem

Inger Kenubish Lineikro
 
 

Emina.jpg

Styremedlem

Emina Briga
 
 Emina er utdannet sosionom, og har mastergrad i fred- og konfliktstudier. Hun har jobbet med oppfølging i NAV, med minoritetskvinner i Norsk Folkehjelp, og psykisk helse ved OUS. Tidligere organisasjonserfaring, med bilateralt EØS-samarbeid.

Solveig 2.jpeg

Styremedlem

Solveig Djupegot
 
Solveig er sosionomstudent ved Høgskolen i Volda. Hun har tidligere erfaring fra å bidra med tilrettelegging for ansatte i en vekstbedrift. Solveig brenner for et inkluderende arbeidsliv som ikke diskriminerer på bakgrunn av kjønn eller etnisitet.

Portrett 2.jpg

Styreleder

Yngve Berland

Yngve er utdannet sosionom og jobber i Utekontakten i Bergen, avd. oppfølging. Han har erfaring fra arbeid blant ungdom med minoritetsbakgrunn både frivillig og i jobbsammenheng.


 

Silvia.jpg

Nestleder

Silvia Halvorsen


 

Halldis.jpg

Styremedlem

Halldis Grøtvedt

 
Halldis er sosionom med erfaring innen arbeid med enslige mindreårige ungdom. Hun tar for tiden master i empowerment og helsefremmende arbeid ved HiOA. 

Alexandra.jpg

Styremedlem

Alexandra Tsiolas


Alexandra har bakgrunn i utviklingsstudier samt pedagogikk og har jobbet i bistandsorganisasjoner i Norge de siste 10 årene.

bottom of page