top of page
steady-bg-logo%20(4)_edited.jpg

Litteratur

Vi har hentet inspirasjon til Steady fra blant annet denne litteraturen

Bath, Howard. (2008). The Three Pillars of Trauma-Informed Care. Reclaiming Children and Youth, 17(3), 17-21.

 

Berge, Torkil, Dehli, Lars og Elin Fjerstad. (2014). Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Oslo: Aschehoug.

 

Boon, Suzette, Steele, Kathy & Onno Van Der Hart. (2016). Traumerelatert dissosiasjon. Ferdighetstrening for pasienter og terapeuter. Oversatt av Ingvild Berrefjord og Harald Bækkelund. Vikersund: Modum Bad

 

Eide-Midtsand, Nils. (2010). problematferd som uttrykk for feilinnstillinger i hjernens stressresponssystem. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, 1098-1102.

 

 

Hagen, May Bente. (2016). Traumebevisst miljøterapi. I M. B. Hagen, A. B. d. Silva & M. I. Thelle (Red.), Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid (s. 27-44). Oslo: Universitetsforlaget.

 

Holbæk, Ingunn. (2015). Tilbake til nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner. Traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo.

 

Jørgensen, Tone Weire, og Steinkopf, Heine. Traumebevisst omsorg, teori og praksis, RVTS Sør.

 

 

Melgård, Torhild & Ramm, Cathrine (år?). Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter. RVTS Øst

 

 

RVTS. Til foreldre om barn, krig og flukt.

 

RVTS. Til deg som har opplevd krig.

 

Støren, Torunn, Odland, Sveinung & Helen Johnsen Christie. (2013). Manual for stabilisering og ferdighetstrening etter traumatiske hendelser. Utarbeidet av Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør.

 

 

Varvin, S. (2015). Flukt og eksil (2. Utg. ). Oslo: Universitetsforlaget.

bottom of page